EU opinion & policy debates - across languages | BlogActiv.eu

Nu de verkiezingsstorm in Tunesië is gaan liggen en de rust min of meer is teruggekeerd, richt de EU Delegatie zich weer meer op structurele en opbouwende zaken. Op de politieke afdeling werkt men aan scenario’s voor het politieke landschap van de komende maanden. De afdeling die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houdt heeft een aantal ambitieuze programma’s gelanceerd.

Gedurende de laatste maanden heeft de Delegatie vooral veel werk gehad aan het rapporteren naar Brussel. De Europese Commissie wil graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Tunesië, en wij leveren hen daar analyses van. Daarnaast had de Delegatie met de verkiezingsobservatiemissie en de bezoeken van verschillende EU commissarissen genoeg om handen. Nu deze taken minder aandacht opeisen is er weer tijd voor structurele zaken.

 

Van politiek…

Op de politieke afdeling analyseert men het toekomstige politieke landschap. Wie komen er in de regering, wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de te schrijven Constitutie en hoe functioneren de partijen in het Parlement? Naast dergelijke analyses bekijken we ook hoe de EU de toekomstige Grondwetgevende Raad kan ondersteunen. In Europa bestaat een lange parlementaire traditie en is er veel kennis en expertise over het bereiken van consensus in een pluralistische democratie. Nu heeft Tunesië ook een redelijk lange parlementaire geschiedenis – in 1956 werd het eerste parlement (ook een grondwetgevende raad) ingesteld. De laatste decennia heeft het parlement echter niet op normale wijze gefunctioneerd. Meer dan 90% van de zetels was in handen van de regerende partij en enige weerstand werd niet verwacht en ook niet geaccepteerd. De nieuwe leden van de Grondwetgevende Raad en ook de ondersteunende administratie zouden kunnen profiteren van de ervaringen van Europese parlementsleden. Natuurlijk is het wel zo dat een dergelijke ondersteuning alleen in gang gezet kan worden na een aanvraag van de Tunesische autoriteiten.

 

… naar welvaart …

De EU Delegatie is er echter niet enkel voor het politieke werk. Een team EU experts werkt gedurende het jaar aan het opzetten van programma’s ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van Tunesië. Zo is recentelijk het startsein gegeven voor 3 grootschalige projecten die een bijdrage moeten leveren aan het economische herstel van Tunesië, duurzaam waterbeheer en goed bestuur (Good Governance).

De revolutie en de verkiezingen zijn namelijk slechts één kant van het nieuwe Tunesië. De andere kan is namelijk het Tunesië waar nog steeds veel moet veranderen. Jarenlang is een systeem van corruptie in de nationale economie in stand gehouden, is er veel te weinig gedaan aan het beheer van de natuurlijke hulpbronnen en zijn bepaalde bevolkingsgroepen en binnenlandse regio’s verwaarloosd. De revolutie van begin dit jaar zorgde er voor dat men nu openlijk kan spreken over deze misstanden, de verkiezingen hebben legitieme volksvertegenwoordigers opgeleverd die aan deze misstanden moeten gaan werken.  Het is nu dan ook een kwestie van aan de slag gaan. De nieuw te vormen regering moet werkgelegenheid scheppen en investeren in een duurzame ontwikkeling van het land. De EU probeert hieraan bij te dragen.

 

… en van heldendom naar realiteit

Naast het serieuze werk was er deze week ook tijd voor een leuke ontmoeting. Enkele weken geleden werd Mohamed Bouazizi door het Europees Parlement geëerd met de Sacharov prijs. Deze prijs wordt elk jaar toegewezen aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de vrijheden van de mens en de mensenrechten. Mohamed is de jongen die zich vorig jaar in brand stak uit onvrede met het gebrek aan economische mogelijkheden en deze daad wordt beschouwd als de vonk die de revolutie in Tunesië in gang zette.

De Ambassadeur bracht een bezoek aan de familieleden van Mohamed: zijn moeder, zussen, broers en ooms wonen gezamenlijk in een buitenwijk van Tunis. Na een gesprek over de betekenis van de Sacharov onderscheiding informeerde de Ambassadeur naar het dagelijkse leven van de Bouazizi’s. Typisch genoeg herken je in deze familie alle kenmerken van de huidige problematiek in Tunesië. De mannelijke familieleden hebben een baantje waarmee ze het gezin redelijk kunnen onderhouden, echte armoede kennen ze niet. Echter, de Bouazizi’s willen meer. De beide zussen willen in het buitenland studeren. De jongste wil in Frankrijk haar studies beginnen, de oudste wil een Master volgen in Canada. Het geld om deze studies te betalen ontbreekt en daarnaast zal het lastig worden om een visum te bemachtigen. De broer en oom van Mohamed zouden graag meer doen dan de weinig inspirerende banen die zij nu uitoefenen. Broer Salem heeft bij verschillende banken geprobeerd een lening te krijgen om een klein timmeratelier te openen. Omdat hij noch over eigen fondsen noch over een onderpand beschikt, is het hem niet gelukt om de bankiers te overtuigen. En daarmee zijn de Bouazizi’s ondanks hun bijzondere achtergrond toch ook typerend voor veel Tunesische families: veel ambitie maar een gebrek aan mogelijkheden. Misschien dat de democratisch verkozen regering hier verandering in kan brengen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambassadeur A. Koetsenruijter te midden van de moeder en zus van Mohamed Bouazizi, wiens portret op de achtergrond hangt.

Author :
Print
EurActiv Network